అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు పరిస్దితి ఇలా ఉందట

Chandrababu reaction in the assembly

చంద్రబాబు పరిస్దితి ఏపీ అసెంబ్లీలో అసలు పార్టీ శ్రేణులు జీర్ణించుకోలేపోతున్నారు. అసలు ఎప్పుడూ చంద్రబాబు కలలో కూడా ఊహించని ఈ అపజయం బాబుని నలుదిక్కులా అసెంబ్లీ నందు ప్రశ్నిస్తోంది.. ఈ ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు చేసిన రాజకీయం ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు జగన్ నుంచి ఆ పార్టీ నేతల నుంచి సూదుల వలె తగులుతున్నాయి ..ఒకరా ఇద్దరా ఎందరు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడినా ఇవే మాటలు ఎద్దుపుండుపై కాకిపొడిచినట్టు పొడుస్తున్నాయి అని అంటున్నారు.. సో ఈ సమయంలో ఓ పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది.

జగన్ కు ఈ ఎన్నికల్లో విజయమా, ఏమి నీ విజయం విహరాం, అసెంబ్లీనందు నీ ఎమ్మెల్యేల పరిహాసములు, ఓ జగన్ ఇది నాకు బాధను కలిగిస్తున్నదే, అహో నా మహోత్తరమైన ఐదేళ్ల పరిపాలన ఈ అమరావతి ప్రజలకు నచ్చలేదా, అహో ఏమీ ఇలా అసెంబ్లీనందు మమ్ములని ఒంటరి చేసి ప్రశ్నించెదరు.

గత పాలనలో తాము చేసిన తప్పులు గురించి ఎలా నన్నుప్రశ్నించవలె,
ఈ గెలిచిన 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు నన్ను ఏలా గేలిచేయవలే
అవునులే నేను చేసిన మోసం మర్చిపోతారా, ఇది మర్చిపోయేదా,
ఈ గేలికి నేనే కారణములే – నా స్వయంకృపారాధములే
తెలిసి తెలిసిఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలను నేనేలా తక్కువ అంచనా వేయవలే,
వేసితిని పో వారికి ముందు పదివేల రూపాయలు పసుపు కుంకం ఎలా ఇచ్చితిని.
ఇచ్చితినిపో అందరూ ఇలా ఒక్కసారిగా ఓట్లతో రివర్స్ అయ్యారే,
అయినదిపో మాకేలా ఇంతటి అవమానం కలిగించెలె,
ప్రజలకు దగ్గర అయ్యాము అనే ఆలోచన మాకేలా మనసులో కలుగవలె,
కలిగినది పో ఇంత ప్రజాభిమానం ఉన్న జగన్ ను తక్కువ చూసిదముగా,
చూసిదము పో మాకెందుకు ముందు చూపు లేకుండా ఎన్నికల రణరంగంలో దిగితిమి,
మాకు తప్పదుపో ఇలాంటి అపజయ శిరో భారం -అపజయ శిరోభారం
అందరిముందు పరిహాసమైననే మాకు మరోసారి తప్పదు అపజయ భారం.

విశ్లేషణ-వీజీ

Latest Updates

More...

Janam Pulse provides latest breaking news, ploitical news, cinema entertainment news, latest central news, videos, political news and breaking news in the state of Telangana, Andhra Pradesh and near by regions. Get all the latest news updates on your favourite politician. Also find more information on politics.